Home

Maartje Martens

Ik houd me sinds 2008 opnieuw bezig met de Nederlandse koopwoningmarkt. De complexiteit ervan ervaar ik als een grote uitdaging. Ik houd van puzzelen en zal altijd proberen om nieuwe ontwikkelingen te begrijpen en in nieuwe contexten te plaatsen. Niet zo zeer de cijfers, maar het verhaal erachter is hetgeen me boeit.

Ik heb een academisch verleden. Ik studeerde bouwkunde aan de TU Eindhoven en ben tien jaar later gepromoveerd in comparative sociology aan de universiteit van Essex (Engeland), waar ik ruim zes jaar als senior research officer onderzoek deed naar een internationale vergelijking van woningmarkten en systemen van woningfinanciering. Alles bij elkaar was ik 15 jaar, hoofdzakelijk als onderzoeker, werkzaam aan diverse universiteiten in Engeland en, daarna, Nederland.
Tijdens het onderzoek dat ik in de jaren 1980 in Engeland deed zijn analytische gereedschappen ontwikkeld die ik nu ook gebruik. Ik noemde dit de Social relations of housing provision. Deze betreffen niet alleen het in kaart brengen van specifieke systemen van woningvoorziening, maar vooral de dynamiek, de veranderingen die plaatsvinden gedurende cycli in de woningmarkt. Deze veranderingen betreffen zowel de instellingen en personen die onderdeel zijn van het systeem van woningvoorziening, als woningmarkten (prijzen, transacties) en het beleid.

Naast woningmarktonderzoek ben ik sinds 2010 betrokken bij het ontwikkelen van een concept voor alternatieve financiering van vastgoed gecombineerd met het aanbieden van circulaire huisvesting als dienst.